gambar
Proteins

Name

Packaging

Supplier

Halal Certificate

L-Lysine Mono HCl

25 kg/carton

Zhangjiagang - China

MUI

Glycine

25 kg/carton

Jizhou City Huayang - China

MUI

L-Carnitin (Fat Burner)

25 kg/carton

Zhejiang Jiashan - China

MUI

L-Lysine HCl Food Grade

25 kg/carton

Ningbo Zhenhai - China

MUI

L-Glutamine

25 kg/carton

Ningbo Zhenhai - China

MUI

L-Choline Bitartrate

25 kg/carton

Jinan Asia _ China

MUI

L-Phenylalanine                                      

25 kg/carton

Nutrasweet - USA

MUI

L-Carnitine

25 kg/carton

Zhejiang Jiashan - China

MUI

Taurine

25 kg/drum

Shandong Hong Fang- China

MUI

Taurine

25 kg/drum

Qianjiang Yongan - China

MUI

Taurine

25 kg/drum

Fuchi - China

MUI

Taurine

25 kg/drum

Yuanyang - China

MUI

Inositol

25 kg/drum

Zhuncheng Haotian - China

MUI