gambar
Gelling Agent

Name

Packaging

Supplier

Halal Certificate

Lactic Acid

25 kg/zak

Wuhan - China

MUI

Lactic Acid (Bangicid Excel 88) (Various Food)

30 kg /can

B&G - China

MUI

Lactic Acid (Bangicid HS 88) (Various Food)

30 kg /can

B&G - China

MUI

Buffered Lactic  Acid (Bangimax) (Confectionery)

30 kg /can

B&G - China

MUI

Sodium Lactate (Bangiflow SL60) (Meat/Confectionery)

30 kg /can

B&G - China

MUI

Promeat Plus (Meat)

30 kg /can

B&G - China

MUI

Calcium Lactate (Galaxium Pentahydrate) (Various Food)

25 kg/Bag

Galactic - Belgium

MUI

Sodium CMC

25 kg/zak

Amtex Kemsel - Colombia

MUI

Sodium CMC

25 kg/zak

Chongqing Lihong - China

MUI

Sodium CMC FH2000 & FH5000

25 kg/zak

Wealthy Chemical - China

MUI

Sodium Bicarbonate

25 kg/zak

Honghe/Malan - China

Flow Chart

Xanthan Gum F80 & F200

25 kg/zak

Deosen Corporation - China

MUI

Xanthan Gum F80

25 kg/zak

Fufeng - China

MUI

Guar Gum FG48

25 kg/bag

Promcem Gums - India

MUI

Pectin APC 102/104

25 kg/zak

Andrepectin - China

MUI

Cornstarch Food Grade

25 kg/zak

Xingmao - China

MUI

Maltodextrine DE 10-12

25 kg/zak

Zhucheng Dongxiao - China

MUI

Konjac Gum

25 kg/drum

Hubei Yizhi - China

MUI